DANĚ
AUDIT
ÚČETNICTVÍ
PORADENSTVÍ

Jsme dlouhodobě sehraným týmem zkušených daňových poradců a auditorů

PR
Petr RutrleDaňový poradceosvědčení KDP ČR č. 2356
ZK
Zdeněk KatzerKonzultant a auditorosvědčení KAČR č. 2278
NK
Niké KatzerováKonzultantka a auditorkaosvědčení KAČR č. 2388
KK
Kateřina KohušováKonzultantka

Naše služby poskytujeme již 30 let

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • chevron_rightKomplexní poradenství v rámci všech daní
  • arrow_rightPrůběžný a trvalý dohled nad daňovými záležitostmi klienta
  • arrow_rightVyhodnocení podkladů, zpracování a podání daňových přiznání
  • arrow_rightPoradenství ad hoc v naléhavých situacích
  • arrow_rightPoradenství k evidenci a klasifikaci majetku
 • chevron_rightKomunikace a zastupování vůči správci daně
  • arrow_rightPosouzení dopadů a zpracování odpovědí na výzvy a jiné požadavky správce daně
  • arrow_rightZastupování klienta v daňovém řízení – daňové kontroly, odvolací řízení apod.
  • arrow_rightPodpora v soudních řízeních
 • chevron_rightKonzultační pomoc při obchodních jednáních
  • arrow_rightOdborný dohled při přípravě a realizaci obchodních kontraktů a podnikatelských modelů

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ A KONSOLIDACE

 • chevron_rightÚčetní konzultace a podpora
  • arrow_rightKoncepce účetního systému
  • arrow_rightAplikace závazných účetních pravidel
  • arrow_rightZpracování účetní závěrky
  • arrow_rightVýroční zprávy
 • chevron_rightPříprava a podpora konsolidace
  • arrow_rightKonsolidace účetních závěrek obchodních společností
  • arrow_rightPříprava pomocného konsolidačního přehledu pro účely konsolidace státu

METODIKA A PODPORA PŘI AUDITU

 • chevron_rightPodpora při auditu účetní závěrky
  • arrow_rightPříprava klienta na audit
  • arrow_rightPodpora v jednání s auditory
 • chevron_rightMetodika účetnictví a organizace zpracování účetnictví
  • arrow_rightVnitřní směrnice a normy
  • arrow_rightPodpora při rozvoji interního auditu
 • chevron_rightVýběr účetního SW a jeho zavádění
  • arrow_rightAnalýza potřeb
  • arrow_rightPomoc při návrhu struktury systému účetnictví
  • arrow_rightPodpora při implementaci nových ekonomických SW

EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ

 • chevron_rightOrganizace a řízení
  • arrow_rightRozvoj vnitřní organizace klienta
  • arrow_rightOrganizační a procesní struktura
  • arrow_rightPodpora při výběrových řízení na pracovní pozice
  • arrow_rightKoncepce výkonu nových činností
 • chevron_rightManažerské poradenství
  • arrow_rightDue dilligence
  • arrow_rightKonzultace a metodika rozpočtů
  • arrow_rightKalkulace a podpora při oceňování
  • arrow_rightFúze a další přeměny, likvidace

ÚČETNICTVÍ A MZDY

 • chevron_rightVedení účetnictví zkušenými účetními s podporou daňových poradců a auditorů
  • chevron_rightVedení účetnictví a daňové evidence
   • arrow_rightZpracování DPH, souhrnná a kontrolní hlášení
   • arrow_rightÚčetní závěrky
   • arrow_rightReporty, výkazy a sestavy
  • chevron_rightZpracování mezd a souvisejících agend
   • arrow_rightPřehledy, hlášení, vyúčtování
   • arrow_rightPodpora v jednání s úřady a pojišťovnami

  Neváhejte a kontaktujte nás

  alternate_email
  phone_iphone
  business
  5. patro
  Revoluční 17
  110 00 Praha 1
  CIS s.r.o.
  IČ: 61501085
  DIČ: CZ61501085
  Daňově poradenská společnost zapsaná v KDP ČR
  Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. C 30763
  Zapsané sídlo a fakturační adresa:
  Nademlejnská 1064/4
  198 00 Praha 9 – Hloubětín
  CIS Audit s.r.o.
  IČ: 64941507
  DIČ: CZ64941507
  Auditorská společnost zapsaná u KAČR pod č. osvědčení 180
  Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. C 42262
  Zapsané sídlo a fakturační adresa:
  Nademlejnská 1064/4
  198 00 Praha 9 – Hloubětín